نکاتی در مورد ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی از دارای اعتبار 1 ماه می باشد و شما در طول این 1 ماه امکان کار و یا تحصیل در این کشور را ندارید و این نوع ویزا قابل تمدید نمی باشد.
#ویزای_توریستی_آفریقای_جنوبی #آفریقای_جنوبی #آفریقا #ویزای_آفریقا
1840