رستوران کن سله در اسپانیا

رستوران کن سله Can Sole در اسپانیا یکی از بهترین رستوران های شهر بارسلون می باشد پس با کانال @Spain همراه شوید.
رستوران کن سله ویژگی ای که دارد این است که پیش خدمت‌های دقیق و خوش برخوردی دارد و بهترین رستوران در بارسلون می باشد نوع غذایی که در این رستوران درست می شود اسپانیایی و دریایی می باشد.
#رستوران_اسپانیا #اسپانیا #رستوران_کن_سله #سفر_به_اسپانیا
2057