تورتیا اسپانیایی

تورتیا Tortilla یک املت اسپانیایی است املت اسپانیایی با املتی که ما در ایران می خوریم فرق دارد املت اسپانیایی یک غذای آسان است و خیلی هم خوشمزه پس با @Spain همراه شوید.
برای درست کردن املت اسپانیایی غیر از مواد اصلی که همان تخم مرغ با سیب زمینی دراملت اسپانیا است می توان از پیاز و فلفل و سوسیس هم استفاده کرد.
امیدوارم از املت اسپانیایی لذت ببرید.
#غذاها #اسپانیا #تورتیا
2290