شرایط دریافت ویزای سوئیس

کشور سوئیس عضو اتحاد شنگن می باشد و برای سفر به کشور سوئیس ویزا شنگن مورد نیاز است .
حضور شخص متقاضی در هنگام ارائه در خواست جهت مصاحبه الزامی می باشد.
آدرس سفارت سوئیس جهت مراجعه : خیابان بوستان - خیابان شریفی منش - کوچه یاسمن پلاک 2 #ویزای_سوئیس #سوئیس
1356