وضعیت اینترنت در تایلند

وضعیت اینترنت موبایل در تایلند شاید برای ایرانی ها قابل قبول باشد ولی در سطح جهان و در میان کشورهایی که بررسی شده است وضعیت خوبی ندارد.
اینترنت موبایل های تایلند در بین ۸۶ که مورد بررسی قرار گرفته است در جایگاه هفتادم و تنها یک پله بالاتر از ایران قرار دارد.
در این جدول که بر اساس دانلودهایی که در کشورهای مختلف از اینترنت موبایل صورت گرفته است تهیه می شود کره ی جنوبی با سرعت ۳۷.
۵۴Mbps در جایگاه اول قرار دارد و نروژ و مجارستان در جایگاه دوم و سوم قرار دارند و تایلند در جایگاه هفتادم و با سرعت ۶.
۰۹ قرار دارد.
مطالب جدید و روزانه درباره تایلندرا در کانال@thailand سایت شهرسفر دنبال کنید و لذت ببرید.
برای دیدن مطالب مرتبط در خصوص تایلندهشتگ های زیر را دنبال کنید.
#اینترنت #وضعیت_اینترنت_تایلند #ویزای_تایلند
1037