واحد پول تایلند

واحد پول تایلند (بات)می باشد.
هر بات معادل 90 تومان و به دلار آمریکا هر دلار معادل 35 بات می باشد.
بهتر است برای تبادل عرض به بانکها بروید.
مطالب جدید و روزانه درباره تایلندرا در کانال@thailand سایت شهرسفر دنبال کنید و لذت ببرید.
برای دیدن مطالب مرتبط در خصوص تایلندهشتگ های زیر را دنبال کنید.
#واحدپول_تایلند #بات_دلارآمریکا #بات_تایلند #ویزای_تایلند
1563