آب و هوای تایلند در ماه مارس

بهترین موقع برای سفر به تایلند ماه مارس (فروردین) است که هوای تایلند مطبوع است.
مناطق تایلند اندکی از نظر آب و هوا تفاوت دارند.
آب و هوای بانکوک گرمسیری است.
آب و هوای پوکت تقریبا معتدل است.
آب و هوای پاتایا نیز حالت گرمسیری دارد.
#آب_هوا#تایلند#مارس
637