آب و هوای تایلند در مهر-اکتبر

در ماه اکتبر یکی از مرطوب ترین ماه سال در تایلند وجود دارد.
ام در جنوب این کشور مانند شمال تایلند اینطور نیست و هوا شرجی و برای شنا بسیار مناسب می باشد.
#آب_هوا #مهر_اکتبر #تایلند
1977