آب و هوای ترکیه

ترکیه کشوری پربازدید است که هرساله شمار زیادی برای بازدید شهرهای زیبا و پرطرفدار او می آیند و از همین طریق ترکیه درآمد زیادی خواهد داشت و همین در آمدهای زیاد باعث بوجود آمدن مکان های زیبای دیگر در ترکیه خواهد بود.
آب و هوای ترکیه نقش زیادی در آمدن بازدید کنندگان دارد و یک نکته دیگر هم در این بین هست که ترکیه در مکان جغرافیایی قرار گرفته است که در هر منطقه آن آب و هوا تغییر می کند و این امر باعث تنوع بسیار زیاد آب و هوایی برای ترکیه شده است.
آب و هوای ترکیه به نحوی مناسب است که در مناطق جنوب دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای است و آب و هوای حاکم در مناطق داخلی نسبتا خشک و قاره ای است.
مطالب جدید و روزانه درباره ترکیه را در کانال @Turkey سایت شهرسفر دنبال کنید و لذت ببرید.
برای دیدن مطالب مرتبط در خصوص ترکیه هشتگ های زیر را دنبال کنید.
#آب #هوا #ترکیه #نقش #تنوع #پربازدید #جغرافیایی
1853