ویزای غیر مهاجرتی آمریکا

سفارت ایالات متحده آمریکا با تمامی کسانی که خواهان سفر به ایالات متحده آمریکا از طریق دریافت روادیدهای غیرمهاجرتی می باشند، مصاحبه می نماید.
کلیه متقاضیان باید نسبت به تعیین وقت مصاحبه اقدام نمایند.
روند صدور روادید صدور روادید معمولاً 2 تا 3 روز به طول می انجامد.
با این حال، در برخی مواقع صدور روادید نیازمند انجام امور اداری اضافه ای می باشد که ممکن است بین یک تا شش هفته به درازا بکشد.
در هنگام مصاحبه، مدت زمان تقریبی صدور روادید به شما اعلام خواهد شد.
تمامی متقاضیانی که بیش از 14 سال سن دارند، باید به طور جداگانه در یک مصاحبه شرکت نمایند.
متقاضیان تنها پس از آن که فرم الکترونیکی درخواست روادیأ DS-156 را تکمیل و چاپ نموده باشند، می توانند نسبت به تعیین وقت مصاحبه به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
شما با مراجعه به سایت اینترنتی در 24 ساعت و طی تمامی روزهای هفته، می توانید فرم الکترونیکی را تکمیل نموده و نسبت به تعیین وقت مصاحبه اقدام نمایید.
پرسنل کنسولگری نمی توانند نسبت به تعیین و یا تایید وقت مصاحبه شما اقدام نمایند.
1290