ویزای نامزدی آمریکا

ویزای-نامزدی-آمریکا-k1 درخواست ویزای نامزدی آمریکا به یک شهروند امریکایی اجازه میدهد تا نامزد خارجی اش را به آمریکا آورده تا در این کشور با هم ازدواج نمایند.
پس از ازدواج فرد میتواند درخواست کارت پی آر یا گرین کارت نماید تا بتواند در آمریکا کار و زندگی کند.
این ویزا خاص افرادی است که قصدشان از مهاجرت به آمریکا ازدواج میباشد مزایا دارنده ویزای نامزدی آمریکا میتواند در آینده اقامت دائمی قانونی داشته و بعنوان مثال از مزایای گرین کارت آمریکا در صورت واجد شرایط بودن بهره مند شود.
دارنده ویزای نامزدی آمریکا میتواند در آینده در این کشور بدنبال کار باشد بدون هیچ محدودیت زمانی که برای سایر افراد غیر مهاجر وجود دارد.
افرادی که در این کلاس قرار میگیرند لازم نیست قبل از ورود پیشنهاد قبلی برای کار را داشته باشند ویزای نامزدی آمریکا K1 قوانین ویزای نامزدی آمریکا مخصوص افرادی است که قصد ازدواج در آمریکا را داشته باشندو در نتیجه باید متقاضیان واجد این شرط باشند،در غیر اینصورت این حق به آنها داده نمیشود.
دو طرف حد اکثر تا 90 روز پس از ورود متقاضی ویزا باید باهم در آمریکا ازدواج کنند و این ویزا به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
اگر چنانچه ازدواجی صورت نگیرد فرد متقاضی بایستی از آمریکا خارج شده و ضمانتی بنا به صدور مجدد این ویزا در آینده وجود ندارد.
جهت کسب این کلاس از ویزا دو طرف باید شرایط زیر را دارا باشند: هر دو طرف در تصمیم گیری به ازدواج کاملا آزاد باشند.
در دو سال گذشته دو طرف حد اقل یکبار همدیگر را ملاقات کرده باشند.
برای اثبات این موضوع باید هرگونه عکس و یا بلیط هواپیما و مدارکی برای اثبات مورد نیاز است.
پس از اثبات نامزدی در USCIS نامزد ویزای K-1 را از سفارت خارجه آمریکا دریافت خواهد کرد.
اشتغال در ایالات متحده آمریکا ویزای نامزدی آمریکا به تنهایی اجازه کار در آمریکا را تضمین نمیکند.
در خواست این ویزاها تنها برای افرادی قرار داده شده است که تمایل به ازدواج در آینده نزدیک را دارند.
اگرچه به محض ازدواج میتوانید برای AOS به منظور دریافت اقامت دائمی و برایEAD به منظور اشتغال اقدام نمایید.
درخواست اشتغال یا EAD ممکن است به محض ورود انجام شود هرچند در مدت 90 روز مهلت ازدواج ممکن است به آن رسیدگی نشود.
چون EAD جدیدی هنگام درخواست AOS لازم میباشد بهتر است تا ازدواج دست نگه دارید.
مهاجرت افراد وابسته ویزای نامزدی آمریکا شرایطی را برای فرزندان مجرد زیر 21 سال فراهم میکند تا بهمراه فرد متقاضی به آمریکا مهاجرت نمایند.
در این صورت آنها مشمول فرم درخواست شده و ویزای K-2 به آنها تعلق میگیرد.
2207