ویزای مهاجرتی آمریکا

مهاجرت و زندگی دائم در آمریکا تصمیم مهم و پیچیده ای است.
بطور کلی،برای درخواست ویزای مهاجرتی،یک شهروند خارجی میبایست توسط خویشاوندانش که شهروند آمریکایی هستند یا افرادی که اقامت دائم دارند یا فردی که در آینده کارفرمای وی است حمایت شود.
بنابراین اولین قدم پر کردن فرم درخواست شهروندی آمریکا و سازمانهای مهاجرتی میباشد.
مهاجرت به آمریکا از روش کار یا همان EB3 روش مهاجرتی EB-3 یکی از روش های قانونی و ساده ترین روش اخذ گرین کارت و مهاجرت به آمریکا می باشد.
شما می توانید با اقدام از روش EB3 اقامت دایم آمریکا را برای همه اعضای خانوادتان (همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال) کسب نمایید.
از دیگر شرایط مهاجرت به آمریکا از طریق افراد غیر متخصص یا همان EB3 به شرح زیر می باشد: سلامت جسمانی متقاضی عدم داشتن سوء پیشینه پس از قبولی پرونده مهاجرت به آمریکا از طریق EB3، برای متقاضی اصلی و تمام اعضای خانواده (همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال) ویزای اقامت دائم آمریکا صادر خواهد شد و پس از ورود به آمریکا به تمام اعضای خانواده گرین کارت آمریکا اعطاء میشود.
از دیگر ویژگی های این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد: بدون شرط سنی عدم نیاز به مدرک زبان عدم نیاز به مدرک تحصیلی عدم نیاز به سابقه کار و سرمایه داشتن شغل در بدو ورود به آمریکا اخذ اقامت آمریکا در زمانی نسبتا کوتاه
2092