ویزای تجاری امریکا

ه منظور امکان ورود موقت افراد خارجی برای بازدید و انجام امور تجاری می باشد.
که مدت زمان ویزایی که برای درخواست کنندگان صادر می شود حداکثر ۶ ماه می باشد.
ویزای B1 ، ویزای کار نیست، یعنی فرد درخواست کننده با داشتن این ویزا امکان کار کردن در آمریکا را ندارد.
اما این امکان فراهم است که برای یکی از دلایل زیر که اشاره می کنیم در آمریکا حضور داشته باشد: فرد متقاضی، قصد کار کردن در یکی از کمپانی های آمریکا را دارد و برای مشاوره به آمریکا می رود.
متقاضی از طرف یک شرکت خاصی به آمریکا می آید، تا موقتا در جلسه، کنفرانس، مشاوره و … شرکت کند.
فرد متقاضی برای تحقیقات راجع به تجارت به آمریکا سفر کند.
فرد درخواست کننده قصد سرمایه گذاری در آمریکا را داشته و می خواهد حساب باز کرده و یا دفتری اجاره کند.
و دسته آخر ورزشکارانی هستند که حقوقی دریافت نمی کنند و از طریق ویزای B1 برای بازدید تجاری وارد آمریکا می شوند.
نکته مهمی که در خصوص ویزای B1 یا همان ویزای بازدید تجاری وجود دارد، بحث همراه بردن خانواده است، که ویزای B1 فقط به خود فرد متقاضی داده می شود و خانواده وی امکان همراهی فرد را ندارند.
1905