مدارک مورد نیاز ویزای تجاری آمریکا

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام پاسپورت های قبلی اصل دعوتنامه ممهور به مهر دفتر ثبت، فرم I-134، یا رزرواسیون هتل ترجمه شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج یا طلاق به همراه اصل مدارک مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار، ترجمه روزنامه رسمی، آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، حکم کارگزینی یا بازنشستگی، فیش حقوقی، پروانه مطب یا نظام مهندسی، جواز کسب، پروانه بهره وری، کارت پرسنلی یا بازرگانی، گواهی شوارای اصناف و.
.
.
ترجمه سوابق بیمه ترجمه سند ملکی به همراه اصل سند، مدارک مرتبط با خرید سهام در بازار بورس، خرید اوراق مشارکت و هر سرمایه گذاری مالی دیگر نامه تمکن به انگلیسی Bank Statement پرینت شش ماهه حساب بانکی به لاتین ترجمه و اصل کارت پایان خدمت یا معافعیت دو عدد عکس 5*5 رنگی زمینه سفید
2154