ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا ونزوئلا

مطالب ونزوئلا

شرایط اخذ ویزای ونزوئلا

اتباع ایرانی جهت ورود به کشور ونزوئلا به ویزا نیاز ندارند و با استفاده از پاسپورت ایرانی امکان اقامت 30 روز در ونزوئلا وجود دارد.
1746