جمعیت پکن

پکن با حدود ۲۱ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۳ یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان و پس از شانگهای دومین شهر پرجمعیت چین است.
تراکم جمعیت در این شهر ۱۲۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد و از این حیث پس از شهرهای ماکائو هنگ کنگ و شانگهای در چین قرار می‌گیرد.
2578