جشن نیمه پاییز یا جشن ماه

جشن بزرگداشت برداشت محصول است که در بعد از ظهر پانزدهمین روز از ماه هشتم در تقویم چینی برپا میشود.
در این روز ماه کامل به زیبایی در آسمان دیده می‌شود و طبق افسانه‌های کهن مردم در فضای باز جمع می شود و در حالی که از مناظر زیبای شب و ماه لذت می برند کیک های گردی را میخورند که به عنوان نماد ماه کامل تهیه کرده اند.
روشن‌کردن فانوس و رقص اژدها نیز از اجزای این مراسم است.
2480