مجتمع تجاری سولانا (solana)پکن

مکان این مجتمع تجاری در مرکز شهر و در قسمت شرقی آن و شمال پارک چائویانگ قرار دارد که فروشگاه های آن در محوطه‌ی طبیعی میان چند دریاچه و باغهای با گلکاری های زیبا قرار دارند و بیشتر از ۱۰۰۰ برند مشهور در آن شعبه دارند.
2123