موزه ملی چین در پکن

این موزه در ضلع شرقی میدان تیانان‌من مقابل تالار بزرگ خلق قرار دارد موزه ملی چین در سال ۲۰۰۳ با ادغام دو موزه انقلاب چین و تاریخ چین راه اندازی شد.
در مجموع بیش از یک میلیون شی تاریخی در نمایشگاه‌های دائمی آن وجود دارد که برخی از آنها بسیار ارزشمند و بی نظیر می باشند.
2193