قیمت و هزینه خوراک و غذا در انگلستان

یکی از مهم ترین مسائل پیرامون هزینه زندگی در انگلستان اطلاع از قیمت های مواد خوراکی و غذایی است، ریز هزینه ها به شرح زیر می باشند:

🔺هزینه یک وعده خوراک در رستوران ارزان انگلستان به طور میانگین ۱۴ پوند و ۹۹ سنت

🔺 هزینه یک وعده خوراک برای دو نفر در یک رستوران معمولی انگلستان به طور میانگین۵۰ پوند

🔺 هزینه یک مک دونالد در انگلستان به طور میانگین ۵ پوند

🔺 هزینه یک فنجان کاپوچینو در انگلستان به طور میانگین ۲ پوند و ۷۵ سنت

🔺هزینه ۰.۳۳ لیتر نوشابه در انگلستان به طور میانگین۱ پوند و ۱۵ سنت

🔺 قیمت یک بطری آب در انگلستان به طور میانگین۰.۹۴ پوند

🔺هزینه یک لیتر شیر در انگلستان به طور میانگین ۰.۹۲ پوند

🔺 هزینه یک قرص نان در انگلستان به طور میانگین ۰.۹۶ پوند

🔺هزینه یک کیلو برنج در انگلستان به طور میانگین ۱.۵۳ پوند

🔺 قیمت یک شانه تخم مرغ (۱۲ عدد) ۲.۲۴ پوند

🔺 هزینه یک کیلو پنیر محلی ۶.۴۹ پوند

🔺هزینه یک کیلو گوشت سینه مرغ ۷.۰۳ پوند

🔺 قیمت یک کیلو گوشت ران مرغ ۱۰.۳۴ پوند

🔺هزینه یک کیلو سیب ۱.۸۷ پوند

🔺هزینه یک کیلو موز ۱.۰۸ پوند

🔺هزینه یک کیلو پرتقال ۱.۹۴ پوند

🔺قیمت یک گوجه ۱.۸۲ پوند

🔺 هزینه یک کیلو سیب زمینی ۱.۱۷ پوند

🔺 هزینه یک کیلو پیاز ۱.۰۲ پوند

7118