نام حاکمان کشور اسپانیا

نام حاکمان کشور اسپانیا عبارتند از: دودمان تراس تاما را که دوران حکومت آن بین ۱۵۱۶ تا ۱۵۵۵، دودمان هابسبورگ که حکومت آن بین ۱۵57تا ۱۷۰۰، خاندان بوربون که دوران حکومت آن بین ۱۷۰۰تا ۱۸۰۸، خاندان بناپارت دوران حکومت بین ۱۸۰8 تا ۱۸۱۳، خاندان ساووی که دوران حکومت بین 1870 تا 1873، آلفونسو دوازدهم دوران حکومت آن بین1874 تا 1885و پسر پسر ایزابلای دوم است.
خوان کارلوس اول که دوران حکومت بین 1975 تا 2014 پسر آلفونسو دوازدهم است و فلیپه ششم پسر خوان کارلوس اول که دوران حکومت آن از 2014 میلادی تاکنون بوده است.
مطالب جدید درباره ی کشور اسپانیا را در کانال @Spain در سایت شهرسفر و سایر شهر های اسپانیا را در لینک های زیر: بارسلونا @Barcelona مادرید @Madrid مالاگا @Malaga والنسیا @Valencia لاس پالماس @Las-Palmas لگانس @Leganes دنبال کنید.
مطالب مرتبط با اسپانیا: #نام_حاکمان_اسپانیا #اسپانیا #حاکمان_کشور_اسپانیا #حاکمان #سفر_به_اسپانیا
2254