بیمه در استرالیا

کلیه افرادی که با ویزای اقامت دایم یا ویزای اسپانسری وارد خاک استرالیا می شوند از روز اول از خدمات مدیکر یا بیمه خدمات درمانی بصورت رایگان استفاده می کنند. افرادی که با ویزاهای دیگر وارد خاک استرالیا می شوند و اقامت استرالیا را اخذ می نمایند می توانند با پرداخت مبلغ کمی در ماه خود و خانواده خود را بیمه نمایند. 

همچنین شما می توانید از خدمات بیمه تکمیلی نیز استفاده نمایید. هر ماه با پرداخت مبلغ کمی می توانید از این خدمات بهره ببرید. 

2472