UMPHERSTON SINKHOLE, MT GAMBIER, SA

گر شما در حال دیدن جاده بزرگ اقیانوس هستید حتما یادتان باشد که در Mt Gambier توقف کنید. این چاه کوچک قبلا یک غارسنگ آهکی بود که توسط آب دریا و فساد و فروریختگی سقف آن به شکل کنونی درآمده است. از آن زمان تا کنون به یک مکان شگفت انگیز و یکی از جاذبه های استرالیا تبدیل شده است که دیدن آن هم در شیب و هم در روز تحسین برانگیز است. و چیزی که آن را بیشتر جذاب کرده نزدیکی آن به مرکز شهر Mt Gambier استرالیا است. 

981