مشاغل مورد نیاز استرالیا

طبق اعلام رسمی سازمان مهاجرت استرالیا، از تاریخ 19 اپریل 2017 لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا که قبلا SOL و CSOL نامیده می شدند، دستخوش تغییرات نسبتا گسترده ای گشته اند.
   • نام لیست SOL به (MLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List - لیست مشاغل بلند مدت تغییر یافته که شامل ویزاهای ۱۸۹، ۴۸۵ و ۴۸۹ (در صورت دریافت دعوتنامه خانوادگی) خواهد شد.
   • همچنین لیست CSOL به (STSOL (Short-term Skilled Occupation List - لیست مشاغل کوتاه مدت تغییر نام داده که شامل ویزاهای ۱۹۰،۱۸۶ و ۴۸۹ (در صورت دریافت دعوتنامه از ایالت ها) خواهد بود.

(Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL (سابقSOL) لیستی از مشاغلی است که به متقاضیان اجازه میدهند به صورت مستقل و بدون نیاز به اسپانسر ایالتی برای مهاجرت از طریق مهارت و تخصص از طریق ویزای 189 اقدام نمایند. افرادی که شغلشان در این لیست است میتوانند بدون داشتن هیچگونه محدودیتی در هر نقطه ای از خاک استرالیا به زندگی ،کار و تحصیل بپردازند.         

Occupation

ANZSCO Code

Assessing Authority​

Accountant (General)***

221111

CPA/ICAA/IPA

Actuary

224111

VETASSESS

Aeronautical Engineer

233911

Engineers Australia

Agricultural Consultant

234111

VETASSESS

Agricultural Engineer

233912

Engineers Australia

Agricultural Scientist

234112

VETASSESS

Airconditioning & Mechanical Services Plumber

334112

TRA

Airconditioning & Refrigeration Mechanic

342111

TRA

Anaesthetist

253211

Medical Board of Australia

Analyst Programmer

261311

ACS

Architect

232111

AACA

Audiologist

252711

VETASSESS

Automotive Electrician

321111

TRA

Barrister

271111

SLAA

Biomedical Engineer

233913

Engineers Australia

Boat Builder & Repairer

399111

TRA

Bricklayer

331111

TRA

Cabinetmaker

394111

TRA

Cardiologist

253312

Medical Board of Australia

Cardiothoracic Surgeon

253512

Medical Board of Australia

Carpenter

331212

TRA

Carpenter & Joiner

331211

TRA

Cartographer

232213

VETASSESS

Chef***

351311

TRA

Chemical Engineer**

233111

Engineers Australia

Child Care Centre Manager

134111

TRA

Chiropractor

252111

CCEA

Civil Engineer

233211

Engineers Australia

Civil Engineering Draftsperson

312211

Engineers Australia/ VETASSESS

Civil Engineering Technician**

312212

VETASSESS

Clinical Haematologist

253313

Medical Board of Australia

Clinical Psychologist

272311

APS

Computer Network & Systems Engineer

263111

ACS

Construction Project Manager

133111

VETASSESS

Dermatologist

253911

Medical Board of Australia

Developer Programmer

261312

ACS

Diagnostic & Interventional Radiologist

253917

Medical Board of Australia

Diesel Motor Mechanic

321212

TRA

Drainer

334113

TRA

Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher

241111

AITSL

Educational Psychologist

272312

APS

Electrical Engineer

233311

Engineers Australia

Electrical Engineering Draftsperson

312311

Engineers Australia

Electrical Engineering Technician

312312

TRA

Electrical Linesworker**

342211

TRA

Electrician (General)

341111

TRA

Electrician (Special Class)

341112

TRA

Electronic Equipment Trades Worker

342313

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (General)

342314

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)

342315

TRA

Electronics Engineer**

233411

Engineers Australia

Emergency Medicine Specialist

253912

Medical Board of Australia

Endocrinologist

253315

Medical Board of Australia

Engineering Manager

133211

Engineers Australia/AIM

Engineering Technologist

233914

Engineers Australia

Environmental Engineer

233915

Engineers Australia

External Auditor

221213

CPA/ICAA/IPA

Fibrous Plasterer

333211

TRA

Fitter & Turner

323212

TRA

Fitter (General)

323211

TRA

Fitter-Welder

323213

TRA

Forester

234113

VETASSESS

Gasfitter

334114

TRA

Gastroenterologist

253316

Medical Board of Australia

General Practitioner

253111

Medical Board of Australia

Geotechnical Engineer

233212

Engineers Australia

Glazier

333111

TRA

ICT Business Analyst

261111

ACS

Industrial Engineer**

233511

Engineers Australia

Intensive Care Specialist

253317

Medical Board of Australia

Internal Auditor

221214

VETASSESS

Joiner

331213

TRA

Land Economist

224511

VETASSESS

Landscape Architect

232112

VETASSESS

Lift Mechanic

341113

TRA

Locksmith

323313

TRA

Management Accountant

221112

CPA/ICAA/IPA

Materials Engineer**

233112

Engineers Australia

Mechanical Engineer

233512

Engineers Australia

Medical Administrator**

134211

VETASSESS

Medical Diagnostic Radiographer

251211

AIR

Medical Laboratory Scientist

234611

AIMS

Medical Oncologist

253314

Medical Board of Australia

Medical Practitioners (nec)

253999

Medical Board of Australia

Medical Radiation Therapist

251212

AIR

Metal Fabricator

322311

TRA

Metal Machinist (First Class)

323214

TRA

Midwife

254111

ANMAC

Motor Mechanic (General)

321211

TRA

Motorcycle Mechanic

321213

TRA

Naval Architect

233916

Engineers Australia

Neurologist

253318

Medical Board of Australia

Neurosurgeon

253513

Medical Board of Australia

Nuclear Medicine Technologist

251213

ANZSNM

Nurse Practitioner

254411

ANMAC

Nursing Clinical Director

134212

ANMAC

Obstetrician & Gynaecologist

253913

Medical Board of Australia

Occupational Therapist

252411

OTC

Ophthalmologist

253914

Medical Board of Australia

Optometrist

251411

OCANZ

Organisational Psychologist

272313

APS

Orthopaedic Surgeon

253514

Medical Board of Australia

Orthotist or Prosthetist

251912

VETASSESS

Osteopath

252112

ANZOC

Other Spatial Scientist

232214

VETASSESS

Otorhinolaryngologist

253515

Medical Board of Australia

Paediatric Surgeon

253516

Medical Board of Australia

Paediatrician

253321

Medical Board of Australia

Painting Trades Workers

332211

TRA

Panelbeater

324111

TRA

Pathologist

253915

Medical Board of Australia

Physicist (Medical Physicist only)

234914

ACPSEM

Physiotherapist

252511

APC

Plastic & Reconstructive Surgeon

253517

Medical Board of Australia

Plumber (General)

334111

TRA

Podiatrist

252611

APodC/ANZPAC

Pressure Welder**

322312

TRA

Primary Health Organisation Manager

134213

VETASSESS

Production Manager (Mining)**

133513

VETASSESS

Production or Plant Engineer**

233513

Engineers Australia

Project Builder**

133112

VETASSESS

Psychiatrist

253411

Medical Board of Australia

Psychologists (nec)

272399

APS

Psychotherapist

272314

VETASSESS

Quantity Surveyor

233213

AIQS

Radiation Oncologist

253918

Medical Board of Australia

Radio Communications Technician

313211

TRA

Registered Nurse (Aged Care)

254412

ANMAC

Registered Nurse (Child & Family Health)

254413

ANMAC

Registered Nurse (Community Health)

254414

ANMAC

Registered Nurse (Critical Care & Emergency)

254415

ANMAC

Registered Nurse (Developmental Disability)

254416

ANMAC

Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)

254417

ANMAC

Registered Nurse (Medical Practice)

254421

ANMAC

Registered Nurse (Medical)

254418

ANMAC

Registered Nurse (Mental Health)

254422

ANMAC

Registered Nurse (Paediatrics)

254425

ANMAC

Registered Nurse (Perioperative)

254423

ANMAC

Registered Nurse (Surgical)

254424

ANMAC

Registered Nurses (nec)

254499

ANMAC

Renal Medicine Specialist

253322

Medical Board of Australia

Rheumatologist

253323

Medical Board of Australia

Roof Plumber

334115

TRA

Secondary School Teacher

241411

AITSL

Sheetmetal Trades Worker

322211

TRA

Ship's Engineer**

231212

AMSA

Ship's Master**

231213

AMSA

Ship's Officer**

231214

AMSA

Shipwright

399112

TRA

Small Engine Mechanic

321214

TRA

Social Worker

272511

AASW

Software Engineer

261313

ACS

Solicitor

271311

SLAA

Solid Plasterer

333212

TRA

Sonographer

251214

AIR

Special Education Teachers (nec)

241599

AITSL

Special Needs Teacher

241511

AITSL

Specialist Physician (General Medicine)

253311

Medical Board of Australia

Specialist Physicians (nec)

253399

Medical Board of Australia

Speech Pathologist

252712

SPA

Stonemason**

331112

TRA

Structural Engineer

233214

Engineers Australia

Surgeon (General)

253511

Medical Board of Australia

Surveyor

232212

SSSI

Systems Analyst

261112

ACS

Taxation Accountant

221113

CPA/ICAA/IPA

Teacher of the Hearing Impaired

241512

AITSL

Teacher of the Sight Impaired

241513

AITSL

Technical Cable Jointer

342212

TRA

Telecommunications Engineer

263311

Engineers Australia

Telecommunications Field Engineer

313212

Engineers Australia

Telecommunications Network Engineer

263312

Engineers Australia

Telecommunications Network Planner**

313213

Engineers Australia

Telecommunications Technical Officer or Technologist

313214

Engineers Australia

Thoracic Medicine Specialist

253324

Medical Board of Australia

Transport Engineer

233215

Engineers Australia

Urologist

253518

Medical Board of Australia

Valuer

224512

VETASSESS

Vascular Surgeon

253521

Medical Board of Australia

Veterinarian

234711

AVBC

Wall & Floor Tiler

333411

TRA

Welder (First Class)

322313

TRA

Welfare Centre Manager

134214

ACWA/VETASSESS

(CSOL)  Short-term Skilled Occupation List (STSOL سابق)

طبق اعلام سازمان مهاجرت، لیست جداگانه ای برای مشاغل STSOL وجود نداشته و در واقع لیست موجود که Combined list of eligible skilled occupations نام دارد، ترکیب دو لیست MLTSSL و STSOL می باشد. افرادی که شغلشان در این لیست است میتوانند برای ویزاهای 190، 489 Regional، 186، 457 و 407 اقدام نمایند. مشاغل سه ستاره (***)در این لیست، برای اخذ ویزای 457 با محدودیت روبرو خواهند بود.

Occupation

ANZSCO Code

Assessing Authority​

​Accommodation & Hospitality Managers (nec)

​141999

​VETASSESS

Accountant (General)***

221111

CPA/ICAA/IPA

Actuary

224111

VETASSESS

Acupuncturist

252211

VETASSESS

Advertising Manager

131113

AIM

Advertising Specialist***

225111

VETASSESS

Aeronautical Engineer

233911

Engineers Australia

Agricultural Consultant

234111

VETASSESS

Agricultural Engineer

233912

Engineers Australia

Agricultural Scientist

234112

VETASSESS

Agricultural Technician***

311111

VETASSESS

Airconditioning & Mechanical Services Plumber

334112

TRA

Airconditioning & Refrigeration Mechanic

342111

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)

323112

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Structures)

323113

TRA

Ambulance Officer

411111

VETASSESS

Anaesthetic Technician

311211

VETASSESS

Anaesthetist

253211

Medical Board of Australia

Analyst Programmer

261311

ACS

Animal Attendants & Trainers (nec)***

361199

VETASSESS

Apiarist***

121311

VETASSESS

Aquaculture Farmer***

121111

VETASSESS

Arborist

362212

TRA

Architect

232111

AACA

Architectural Draftsperson

312111

VETASSESS

Architectural, Building & Surveying Technicians (nec)

312199

VETASSESS

Art Teacher (Private Tuition)

249211

VETASSESS

Arts Administrator or Manager

139911

VETASSESS

Audiologist

252711

VETASSESS

Automotive Electrician

321111

TRA

Baker***

351111

TRA

Barrister

271111

SLAA

Beef Cattle Farmer***

121312

VETASSESS

Biomedical Engineer

233913

Engineers Australia

Boat Builder & Repairer

399111

TRA

Book or Script Editor

212212

VETASSESS

Botanist

234515

VETASSESS

Bricklayer

331111

TRA

Building Associate

312112

VETASSESS

Building Inspector

312113

VETASSESS

Business Machine Mechanic

342311

TRA

Cabinetmaker

394111

TRA

Cabler (Data & Telecommunications)

342411

TRA

Cafe or Restaurant Manager***

141111

VETASSESS

Camera Operator (Film, Television or Video)

399512

TRA

Cardiac Technician

311212

VETASSESS

Cardiologist

253312

Medical Board of Australia

Cardiothoracic Surgeon

253512

Medical Board of Australia

Careers Counsellor

272111

VETASSESS

Carpenter

331212

TRA

Carpenter & Joiner

331211

TRA

Cartographer

232213

VETASSESS

Chef***

351311

TRA

Chemical Plant Operator

399211

TRA

Chemist

234211

VETASSESS

Chemistry Technician

311411

VETASSESS

Chief Executive or Managing Director***

111111

AIM

Chief Information Officer

135111

ACS

Child Care Centre Manager

134111

TRA

Chiropractor

252111

CCEA

Civil Engineer

233211

Engineers Australia

Civil Engineering Draftsperson

312211

Engineers Australia/ VETASSESS

Clinical Haematologist

253313

Medical Board of Australia

Clinical Psychologist

272311

APS

Commodities Trader

222111

VETASSESS

Community Worker

411711

VETASSESS

Company Secretary

221211

VETASSESS

Complementary Health Therapists (nec)

252299

VETASSESS

Computer Network & Systems Engineer

263111

ACS

Conference & Event Organiser***

149311

VETASSESS

Conservator

234911

VETASSESS

Construction Project Manager

133111

VETASSESS

Contract Administrator***

511111

VETASSESS

Cook***

351411

TRA

Copywriter

212411

VETASSESS

Corporate General Manager***

111211

AIM

Corporate Services Manager***

132111

VETASSESS

Cotton Grower***

121211

VETASSESS

Counsellors (nec)

272199

VETASSESS

Crop Farmers (nec)***

121299

VETASSESS

Customer Service Manager***

149212

VETASSESS

Dairy Cattle Farmer***

121313

VETASSESS

Dance Teacher (Private Tuition)

249212

VETASSESS

Dancer or Choreographer

211112

VETASSESS

Database Administrator

262111

ACS

Dental Specialist

252311

ADC

Dental Technician

411213

TRA

Dentist

252312

ADC

Dermatologist

253911

Medical Board of Australia

Developer Programmer

261312

ACS

Diagnostic & Interventional Radiologist

253917

Medical Board of Australia

Diesel Motor Mechanic

321212

TRA

Dietitian

251111

DAA

Director (Film, Television, Radio or Stage)

212312

VETASSESS

Disabilities Services Officer

411712

VETASSESS

Diversional Therapist

411311

VETASSESS

Diving Instructor (Open Water)

452311

VETASSESS

Dog Handler or Trainer

361111

VETASSESS

Drainer

334113

TRA

Drug & Alcohol Counsellor

272112

VETASSESS

Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher

241111

AITSL

Earth Science Technician

311412

VETASSESS

Economist

224311

VETASSESS

Education Adviser

249111

VETASSESS

Education Managers (nec)

134499

VETASSESS

Educational Psychologist

272312

APS

Electrical Engineer

233311

Engineers Australia

Electrical Engineering Draftsperson

312311

Engineers Australia

Electrical Engineering Technician

312312

TRA

Electrician (General)

341111

TRA

Electrician (Special Class)

341112

TRA

Electronic Equipment Trades Worker

342313

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (General)

342314

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)

342315

TRA

Emergency Medicine Specialist

253912

Medical Board of Australia

Endocrinologist

253315

Medical Board of Australia

Engineering Manager

133211

Engineers Australia/AIM

Engineering Professionals (nec)

233999

Engineers Australia

Engineering Technologist

233914

Engineers Australia

Enrolled Nurse

411411

ANMAC

Environmental Consultant

234312

VETASSESS

Environmental Engineer

233915

Engineers Australia

Environmental Manager

139912

VETASSESS

Environmental Research Scientist

234313

VETASSESS

Environmental Scientists (nec)

234399

VETASSESS

Equipment Hire Manager

149915

VETASSESS

External Auditor

221213

CPA/ICAA/IPA

Facilities Manager***

149913

VETASSESS

Faculty Head

134411

VETASSESS

Family & Marriage Counsellor

272113

VETASSESS

Family Support Worker

411713

VETASSESS

Farrier

322113

TRA

Fashion Designer

232311

VETASSESS

Fibrous Plasterer

333211

TRA

Film & Video Editor

212314

VETASSESS

Finance Broker

222112

VETASSESS

Finance Manager***

132211

CPAA/ICAA/IPA

Financial Brokers (nec)

222199

VETASSESS

Financial Dealers (nec)

222299

VETASSESS

Financial Investment Adviser

222311

VETASSESS

Financial Investment Manager

222312

VETASSESS

Financial Market Dealer

222211

VETASSESS

Fitness Centre Manager

149112

VETASSESS

Fitter & Turner

323212

TRA

Fitter (General)

323211

TRA

Fitter-Welder

323213

TRA

Fleet Manager

149411

VETASSESS

Florist

362111

TRA

Flower Grower***

121212

VETASSESS

Footballer

452411

VETASSESS

Forester

234113

VETASSESS

Fruit or Nut Grower***

121213

VETASSESS

Furniture Finisher

394211

TRA

Gallery or Museum Curator

224212

VETASSESS

Gardener (General)

362211

TRA

Gasfitter

334114

TRA

Gastroenterologist

253316

Medical Board of Australia

General Practitioner

253111

Medical Board of Australia

Geologist

234411

VETASSESS

Geotechnical Engineer

233212

Engineers Australia

Glazier

333111

TRA

Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)***

121214

VETASSESS

Grape Grower***

121215

VETASSESS

Graphic Designer***

232411

VETASSESS

Greenkeeper

362311

TRA

Gymnastics Coach or Instructor

452312

VETASSESS

Hair or Beauty Salon Manager***

142114

VETASSESS

Hairdresser***

391111

TRA

Hardware Technician

313111

TRA

Health & Welfare Services Managers (nec)

134299

VETASSESS

Health Diagnostic & Promotion Professionals (nec)

251999

VETASSESS

Health Information Manager

224213

VETASSESS

Health Promotion Officer

251911

VETASSESS

Horse Breeder***

121316

VETASSESS

Horse Riding Coach or Instructor

452313

VETASSESS

Hospital Pharmacist

251511

APharmC

Hotel or Motel Manager***

141311

VETASSESS

Human Resource Manager

132311

AIM

ICT Account Manager

225211

VETASSESS

ICT Business Analyst

261111

ACS

ICT Business Development Manager

225212

VETASSESS

ICT Customer Support Officer

313112

TRA

ICT Managers (nec)

135199

ACS

ICT Project Manager***

135112

ACS

ICT Quality Assurance Engineer

263211

ACS

ICT Sales Representative

225213

VETASSESS

ICT Security Specialist

262112

ACS

ICT Support Engineer***

263212

ACS

ICT Systems Test Engineer***

263213

ACS

ICT Trainer

223211

ACS

Illustrator

232412

VETASSESS

Industrial Designer

232312

VETASSESS

Industrial Pharmacist

251512

VETASSESS

Information and Organisation Professionals (nec)***

224999

VETASSESS

Insurance Agent

611211

VETASSESS

Insurance Broker

222113

VETASSESS

Insurance Loss Adjuster

599612

VETASSESS

Intensive Care Ambulance Paramedic

411112

VETASSESS

Intensive Care Specialist

253317

Medical Board of Australia

Interior Designer

232511

VETASSESS

Internal Auditor

221214

VETASSESS

Interpreter

272412

NAATI

Jeweller

399411

TRA

Jewellery Designer

232313

VETASSESS

Joiner

331213

TRA

Journalists & Other Writers (nec)

212499

VETASSESS

Judicial & Other Legal Professionals (nec)

271299

VETASSESS

Laboratory Manager

139913

VETASSESS

Land Economist

224511

VETASSESS

Landscape Architect

232112

VETASSESS

Landscape Gardener

362213

TRA

Librarian

224611

VETASSESS

Library Technician

399312

VETASSESS

Life Science Technician

311413

VETASSESS

Lift Mechanic

341113

TRA

Livestock  Farmers (nec)***

121399

VETASSESS

Locksmith

323313

TRA

Make Up Artist

399514

TRA

Management Accountant

221112

CPA/ICAA/IPA

Management Consultant***

224711

VETASSESS

Manufacturer

133411

VETASSESS

Marine Biologist

234516

VETASSESS

Marketing Specialist***

225113

VETASSESS

Massage Therapist***

411611

VETASSESS

Mathematician

224112

VETASSESS

Meat Inspector

311312

VETASSESS

Mechanical Engineer

233512

Engineers Australia

Mechanical Engineering Technician***

312512

TRA

Medical Diagnostic Radiographer

251211

AIR

Medical Laboratory Scientist

234611

AIMS

Medical Laboratory Technician

311213

AIMS

Medical Oncologist

253314

Medical Board of Australia

Medical Practitioners (nec)

253999

Medical Board of Australia

Medical Radiation Therapist

251212

AIR

Medical Technicians (nec)

311299

VETASSESS

Metal Fabricator

322311

TRA

Metal Fitters & Machinists (nec)

323299

TRA

Metal Machinist (First Class)

323214

TRA

Metallurgical or Materials Technician

312912

VETASSESS

Meteorologist

234913

VETASSESS

Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ)

241311

AITSL

Midwife

254111

ANMAC

Mine Deputy

312913

VETASSESS

Mining Engineer (excluding Petroleum)

233611

Engineers Australia

Minister of Religion*

272211

VETASSESS

Mixed Crop & Livestock Farmer***

121411

VETASSESS

Mixed Crop Farmer***

121216

VETASSESS

Mixed Livestock Farmer***

121317

VETASSESS

Motor Mechanic (General)

321211

TRA

Motorcycle Mechanic

321213

TRA

Multimedia Specialist

261211

ACS

Music Teacher (Private Tuition)

249214

VETASSESS

Musician (Instrumental)

211213

VETASSESS

Naturopath

252213

VETASSESS

Naval Architect

233916

Engineers Australia

Network Administrator

263112

ACS

Network Analyst

263113

ACS

Neurologist

253318

Medical Board of Australia

Neurosurgeon

253513

Medical Board of Australia

Newspaper or Periodical Editor

212412

VETASSESS

Nuclear Medicine Technologist

251213

ANZSNM

Nurse Educator

254211

ANMAC/VETASSESS

Nurse Manager

254311

ANMAC/VETASSESS

Nurse Practitioner

254411

ANMAC

Nursing Clinical Director

134212

ANMAC

Nutritionist

251112

VETASSESS

Obstetrician & Gynaecologist

253913

Medical Board of Australia

Occupational Health and Safety Adviser

251312

VETASSESS

Occupational Therapist

252411

OTC

Ophthalmologist

253914

Medical Board of Australia

Optometrist

251411

OCANZ

Organisation & Methods Analyst

224712

VETASSESS

Organisational Psychologist

272313

APS

Orthopaedic Surgeon

253514

Medical Board of Australia

Orthoptist

251412

VETASSESS

Orthotist or Prosthetist

251912

VETASSESS

Osteopath

252112

ANZOC

Other Spatial Scientist

232214

VETASSESS

Other Sports Coach or Instructor

452317

VETASSESS

Otorhinolaryngologist

253515

Medical Board of Australia

Paediatric Surgeon

253516

Medical Board of Australia

Paediatrician

253321

Medical Board of Australia

Painting Trades Workers

332211

TRA

Panelbeater

324111

TRA

Pastrycook***

351112

TRA

Patents Examiner

224914

VETASSESS

Pathologist

253915

Medical Board of Australia

Performing Arts Technicians (nec)

399599

VETASSESS

Pharmacy Technician

311215

VETASSESS

Photographer

211311

VETASSESS

Physicist

234914

VETASSESS

Physicist (Medical Physicist only)

234914

ACPSEM

Physiotherapist

252511

APC

Picture Framer

394212

TRA

Pig Farmer***

121318

VETASSESS

Plastic & Reconstructive Surgeon

253517

Medical Board of Australia

Plumber (General)

334111

TRA

Podiatrist

252611

APodC/ANZPAC

Post Office Manager

142115

VETASSESS

Poultry Farmer***

121321

VETASSESS

Power Generation Plant Operator

399213

TRA

Precision Instrument Maker & Repairer

323314

TRA

Primary Health Organisation Manager

134213

VETASSESS

Primary Products Inspectors (nec)***

311399

VETASSESS

Primary School Teacher

241213

AITSL

Print Finisher

392111

TRA

Print Journalist

212413

VETASSESS

Printing Machinist

392311

TRA

Private Tutors & Teachers (nec)

249299

VETASSESS

Production Manager (Forestry)***

133511

VETASSESS

Program Director (Television or Radio)

212315

VETASSESS

Program or Project Administrator

511112

VETASSESS

Property Manager

612112

VETASSESS

Psychiatrist

253411

Medical Board of Australia

Psychologists (nec)

272399

APS

Psychotherapist

272314

VETASSESS

Public Relations Professional

225311

VETASSESS

Quality Assurance Manager

139914

VETASSESS

Quantity Surveyor

233213

AIQS

Radiation Oncologist

253918

Medical Board of Australia

Radio Communications Technician

313211

TRA

Real Estate Agency Principal

612113

VETASSESS

Real Estate Agent

612114

VETASSESS

Real Estate Representative

612115

VETASSESS

Records Manager

224214

VETASSESS

Recreation Officer

272612

VETASSESS

Recruitment Consultant***

223112

VETASSESS

Registered Nurse (Aged Care)

254412

ANMAC

Registered Nurse (Child & Family Health)

254413

ANMAC

Registered Nurse (Community Health)

254414

ANMAC

Registered Nurse (Critical Care & Emergency)

254415

ANMAC

Registered Nurse (Developmental Disability)

254416

ANMAC

Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)

254417

ANMAC

Registered Nurse (Medical Practice)

254421

ANMAC

Registered Nurse (Medical)

254418

ANMAC

Registered Nurse (Mental Health)

254422

ANMAC

Registered Nurse (Paediatrics)

254425

ANMAC

Registered Nurse (Perioperative)

254423

ANMAC

Registered Nurse (Surgical)

254424

ANMAC

Registered Nurses (nec)

254499

ANMAC

Rehabilitation Counsellor

272114

VETASSESS

Renal Medicine Specialist

253322

Medical Board of Australia

Resident Medical Officer

253112

Medical Board of Australia

Residential Care Officer

411715

VETASSESS

Retail Pharmacist

251513

APharmC

Rheumatologist

253323

Medical Board of Australia

Roof Plumber

334115

TRA

Roof Tiler

333311

TRA

Sales & Marketing Manager***

131112

AIM

School Principal

134311

VETASSESS

Science Technicians (nec)

311499

VETASSESS

Secondary School Teacher

241411

AITSL

Sheep Farmer***

121322

VETASSESS

Sheetmetal Trades Worker

322211

TRA

Shipwright

399112

TRA

Signwriter

399611

TRA

Small Engine Mechanic

321214

TRA

Snowsport Instructor

452314

VETASSESS

Social Professionals (nec)

272499

VETASSESS

Social Worker

272511

AASW

Software & Applications  Programmers (nec)

261399

ACS

Software Engineer

261313

ACS

Software Tester***

261314

ACS

Solicitor

271311

SLAA

Solid Plasterer

333212

TRA

Sonographer

251214

AIR

Sound Technician

399516

TRA

Special Education Teachers (nec)

241599

AITSL

Special Needs Teacher

241511

AITSL

Specialist Managers (nec)  except

  • Ambassador
  • Archbishop
  • Bishop

139999

VETASSESS

Specialist Physician (General Medicine)

253311

Medical Board of Australia

Specialist Physicians (nec)

253399

Medical Board of Australia

Speech Pathologist

252712

SPA

Sports Centre Manager

149113

VETASSESS

Sports Development Officer

452321

VETASSESS

Sportspersons (nec)

452499

VETASSESS

Stage Manager

212316

VETASSESS

Statistician

224113

VETASSESS

Stockbroking Dealer

222213

VETASSESS

Structural Engineer

233214

Engineers Australia

Student Counsellor

272115

VETASSESS

Sugar Cane Grower***

121217

VETASSESS

Supply and Distribution Manager***

133611

AIM

Surgeon (General)

253511

Medical Board of Australia

Surveyor

232212

SSSI

Swimming Coach or Instructor

452315

VETASSESS

Systems Administrator

262113

ACS

Systems Analyst

261112

ACS

Taxation Accountant

221113

CPA/ICAA/IPA

Teacher of English to Speakers of Other Languages

249311

VETASSESS

Teacher of the Hearing Impaired

241512

AITSL

Teacher of the Sight Impaired

241513

AITSL

Technical Cable Jointer

342212

TRA

Technical Director

212317

VETASSESS

Technical Sales Representatives (nec) including, but not limited to, education sales representatives***

225499

VETASSESS

Technical Writer

212415

VETASSESS

Telecommunications Engineer

263311

Engineers Australia

Telecommunications Field Engineer

313212

Engineers Australia

Telecommunications Linesworker

342413

TRA

Telecommunications Network Engineer

263312

Engineers Australia

Telecommunications Technical Officer or Technologist

313214

Engineers Australia

Television Journalist

212416

VETASSESS

Tennis Coach

452316

VETASSESS

Textile, Clothing  & Footwear Mechanic

323215

TRA

Thoracic Medicine Specialist

253324

Medical Board of Australia

Toolmaker

323412

TRA

Traditional Chinese Medicine Practitioner

252214

Chinese Medicine Board Of Australia

Transport Company Manager***

149413

VETASSESS

Transport Engineer

233215

Engineers Australia

University Lecturer (Suitable for the position of Research Associate or Research Fellow in a University)***

242111

VETASSESS

University Tutor

242112

VETASSESS

Upholsterer

393311

TRA

Urban & Regional Planner

232611

VETASSESS

Urologist

253518

Medical Board of Australia

Valuer

224512

VETASSESS

Vascular Surgeon

253521

Medical Board of Australia

Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)***

121221

VETASSESS

Vehicle Body Builder

324211

TRA

Vehicle Trimmer

324212

TRA

Veterinarian

234711

AVBC

Veterinary Nurse

361311

VETASSESS

Video Producer

212318

VETASSESS

Visual Arts & Crafts Professionals (nec)

211499

VETASSESS

Wall & Floor Tiler

333411

TRA

Watch & Clock Maker & Repairer

323316

TRA

Web Administrator

313113

ACS

Web Designer

232414

VETASSESS

Welder (First Class)

322313

TRA

Welfare Centre Manager

134214

ACWA/VETASSESS

Welfare Worker

272613

ACWA

Wine Maker***

234213

VETASSESS

Wood Machinist

394213

TRA

Wood Machinists & Other Wood Trades Workers (nec)

394299

TRA

Youth Worker

411716

VETASSESS

Zoologist

234518

VETASSESS


2716