ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کانادا

مطالب کانادا

شهر های مهم کشور کانادا

کشور کانادا شهر های مهم زیادی دارد از جمله برای زندگی یا تفریح اما کبک سیتی، در بین شهرهای اصلی کشور کانادا، جایگاه بهترین شهر برای زندگی را به خود اختصاص داده است.
بعد از شهر کبک شهر مونترال قرار دارد.
شهر های مهم کشور کانادا تورنتو، مونترال، ونکوور، اتاوا، کلگری و کبک به عنوان شهرهای مهم کشور کانادا در نظر گرفته شده اند.
علاوه بر اهمیت اقتصادی و اداری، این شهرها به عنوان مراکز فرهنگی و آموزشی نیز برای کشور کانادا کاربرد دارند.
مونترال، تورنتو، اتاوا و ونکوور، جزء بهترین شهر های مهم کشور کانادا محسوب می شوند.
مطالب مرتبط کانادا #شهر_های_مهم #شهر #کشور_کانادا #کبک #مونترال #ونکوور #اتاوا #کلگری #تورنتو #اقتصادی
975