ادامه مطالب

مطالب مرتبط دانشگاه ها کانادا

مطالب کانادا

مدارک مورد نیاز ویزای دانشجویی کانادا

فرم های درخواست ویزای کانادا: برای دریافت فرم های درخواست ویزای کانادا باید در صف فرم‌های سفارت قرار بگیرین و از گیشه قسمت روادید دریافت کنید.
1- فرم درخواست روادید دانشجویی از خارج از کانادا IMM1294B هر متقاضی تحصیل در کانادا باید این فرم را تکمیل و ارائه نماید متقاضیان تحصیل ، همسر و فرزندان آنها می توانند از یک فرم IMM1294B استفاده کنند فرزندان زیر ۱۸ سال باید برای خود فرم جداگانه تکمیل و ارائه نمایند 2- فرم اطلاعات تکمیلی دانشجویی 3- فرم اطلاعات خانوادگی تکمیلی IMM5406E کلیه متقاضیان ۱۸ سال به بالا لازم است هر یک این فرم را تکمیل کنند 4- عکس دو قطعه عکس گذرنامه 6x4، با زمینه سفید برای هر متقاضی.
عکس‌ها باید جدید باشند.
عکس‌های روتوش شده که به متقاضی شباهتی ندارند پذیرفته نخواهند شد.
مدارک مربوط به تحصیل در کانادا: فقط در صورتی که ، اصل مدارک به دستتان نرسیده ، می توانید در خواست خود را با کپی مدارک زیر آغاز کنید.
اصل مدارک باید تا پیش از تصمیم نهایی در مورد پرونده به قسمت روادید تحویل شده باشد.
1-پذیرش 2- مدرک نشان دهنده بورسیه تحصیلی شما از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی کانادا (اگر در مورد شما صدق می کند) این نامه باید حاوی جزئیات حمایت مالی از شما باشد و/ یا مدرک نشان دهنده ی بورسیه ی تحصیلی از جانب دولت ایران ( اگر در مورد شما صدق می کند) دانشجویان بورسیه دولت ایران موظف به ارائه ی ضمانت نامه مالی از طرف وزارت خانه مربوطه می باشند.
مدارک متقاضی: 1- گذرنامه : اصل گذر نامه و کپی 10 صفحه ی اول گذرنامه ی هر متقاضی لطفا اطمینان حاصل کنید که گذر نامه ی شما جهت خروج از ایران دارای اعتبار کافی و لازم می باشد.
2- مدارک نشان دهنده ی ویزا های قبلی و یا مسافرت در 10 سال گذشته فتوکپی کلیه صفحات گذرنامه قبلی و فعلی که نشان دهنده روادید کشور های مختلف ، کلیه مهرهای .
ورود و خروج از ایران و سایر کشور ها در 10 سال گذشته می باشد.
3- مدارک نشان دهنده ی موقعیت خانوادگی فتوکپی تمام صفحات شناسنامه برای هر متقاضی 4- مدارک مربوط به سابقه ی تحصیلی اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات از موسسه آموزشی مربوطه ، در صورتی که به تازگی از آن فارغ التحصیل شده اید.
و یا هنوز فارغ التحصیل هستید.
لطفا نامه ی مربوطه را از موسسه ی خود دریافت و ارائه نمایید.
5- مدارک مربوط به سوابق کاری ( اگر در مورد شما صدق می کند) نامه ی اشتغال به کار، نشانگر سمت و طول مدت استخدام می باشد.
6- مدارک نشان دهنده ی اشتغال به کار شما ، همسرتان و کسی که هزینه ی شما را می پردازد( اگر در مورد شما صدق می کند) اصل نامه ی جدید اشتغال به کار ، نامه باید حاوی سمت ، حقوق و طول مدت استخدام و سایر جزییات باشد.
و یا مدارک نشان دهنده کسب شخصی شما همسرتان یا کسی که هزینه های شما پرداخت می کند ( اگر در مورد شما صدق می کند) کپی جواز کار معتبر و نامه ی تائیده ی از صنف مربوطه ، آگهی در روزنامه ی رسمی ، لیست بیمه کارمندان و/ یا سایر مدارک کاری نشان دهنده ی سایر مدارک کاری دال بر درآمد حاصل باشد ، اصل گواهی بانکی برای همه /هر حساب بانکی که در زمان در خواست بیش ار یک ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد .
ویامدارک نشان دهنده در آمد ناشی ار منابع دیگر برای شما همسرتان یا کسی که هزینه های شما پرداخت می کند ( اگر در مورد شما صدق می کند) به عنوان مثال کپی مدارک دال بر دریافت مستمری بازنشستگی و/یا مدرکی نشان دهنده در آمد ناشی از اجاره ی املاک و /یا مدرک نشان دهنده ی درآمد نشان دهنده ی در آمد ناشی بهره حساب بانکی / یا برگه تایید شده توسط بانک نشان دهنده ی اوراق مشارکت و .
.
.
7- مدارک نشان دهنده ی وضعیت مالی شما ، همسرتان و کسی که هزینه های شما را پرداخت می کند ( چنان چه در مورد شما صدق می کند) اصل گواهی بانکی جدید که در زمان درخواست بیش از یک ماه از تاریخ آن نگذشته باشد ، ( برای همه /هر حساب بانکی جاری /پس انداز، سپرده ی کوتاه مدت یا بلند مدت ) .
گواهی بانکی باید شامل نام شما /یا همسرتان /تاریخ افتتاح حساب ، مانده ی حساب ، تراز میانگین و /یا گردش حساب باشد.
8- مدارک نشان دهنده ی دارایی شما و همسرتان: اگر شما یا همسرتان ملک یا املاکی دارید ، لطفا فهرستی از املاک خود را با جزییات آن در یک کاغذ جداگانه تهیه و ارائه کنید.
برای ارائه ی مدارک در صف مدارک قرار می گیرید.
مدارک خود را در هیچ پاکت یا پوشه‌ای قرار ندهید.
طبق دستور العمل سفارت مدارک باید به ترتیب از بالا مرتب باشند و منگنه نشده باشند، چون بعدا باید آنها را دربیاورید.
1779