ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کانادا

مطالب کانادا

ویزای توریستی کانادا

ابتدا باید پرونده خود را برای سفارت کانادا با توجه به کشور محل اقامت خود ارسال کنید.
پرونده شما باید کامل و بدون هیچ گونه نقصی باشد.
با توجه به هر پرونده، شما نیاز به مدارک خاصی دارید که به آفیسر کانادایی که پرونده شما را در زمان کمی بررسی می کند، اطمینان دهید که بعد از سپری شدن مدت زمان ویزا به کشور خود بازمیگردید و قصد ماندن (به هر دلیلی) بیش از زمان مشخص شده در پاسپورت ، در کانادا را ندارید.
شما باید کلیه مدارک و هزینه های دولت کانادا و هزینه های انگشت نگاری را قبل از ارسال پرونده پرداخت نمایید.
تمای این موارد توسط موسسه مهاجرتی گنجی انجام خواهد شد.
مدارک شما باید اصل و در صورت لزوم و یا درخواست از سفارت کانادا قابل ارائه باشد.
دریافت ویزای توریستی کانادا در بعضی موارد نیاز به مصاحبه دارد! لذا ارائه مدارک مستند بسیار مهم است.
انجام انگشت نگاری برای افراد بین 14 تا 80 سال الزامی است.
همچنین اگر شما در زمان درخواست ویزای توریستی قبلی نیز انگشت نگاری انجام داده اید،م ممکن است مجددا نیاز به انگشت نگاری و ثبت اطلاعات بایومتریک داشته باشد.
این موارد به دلیل آن است که هنگام ورود به کانادا اطلاعات بایومتریک شما با اطلاعات ثبت شده در هنگام درخواست ویزا تطابق داده می شود تا هویت شما تایید گردد.
بعد از آن شما باید منتظر باشید تا در کمتر از 60 روز آینده جواب ویزای (قبول/ریجکت) خود را دریافت کنید.
در صورت قبولی ، سفارت پاسپورت شما را خواهد خواست.
اینکار می تواند توسط خود شما یا فرد دیگری به نمایندگی شما (پیکاپ ویزا) انجام گیرد.
معمولا در کمتر از دوهفته (بستگی به سفارت دارد) ویزای کانادا روی پاسپورت درج خواهد شد و به شما تحویل خواهند داد.
روی ویزای شما حداکثر مدت زمان اعتبار ویزای شما درج خواهد شد و نحوه ورود Single(فقط یکبار ورود) Multiple (مجوز چندین بار ورود) درج خواهد شد.
هنگام ورود به اولین مرز کانادا مدت زمان مشخصی برای ترک خاک کانادا نیز روی پاسپورت شما درج خواهد شد که همیشه کمتر از شش ماه است.
اگر شما ریجکت شوید، نامه ای از سفارت برای شما با اعلام دلایل رد شدن پرونده شما ارسال می شود که میتوانید بلافاصله با برطرف نمودن موارد مشخص شده، مجددا اقدام کنید.
انتخاب وکیل که سابقه زیادی در ویزا آفیس محل اقامت شما برای دریافت ویزای توریستی دارد، کمک شایانی در دریافت ویزا خواهد بود.
1782