زیبایی هتل شرایتون چین در شب

این هتل در ساحل رودخانه زیبای تایهو بنا شده است و یکی از مهم ترین سمبل های معماری چینی می باشد.
2161