پروسه درخواست تابعیت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری

  • آیا می توانم شخصا درخواست را به اداره مربوطه ارسال کنم؟

خیر، درخواست ها باید صرفا از طریق نمایندگان مجاز ارسال شوند.

  • پروسه درخواست چقدر طول می کشد؟

از لحظه ارائه مدارک لازم به دولت دومینیکا، زمان پردازش حدود 4 ماه است.

  • جایگاه این برنامه در مقایسه با برنامه های مشابه سایر کشورها چیست؟

برنامه خوشنام دومینیکا از سال 1993 در حال اجراست، بسیار سریع انجام می شود و مقرون به صرفه ترین روش برای اخذ تابعیت در میان برنامه های موجود در دنیاست.

  • آیا پروسه درخواست محرمانه است؟

بله، غیر از مواردی که بررسی صحت اطلاعات توسط یک شرکت مجاز انجام می شود.

  • آیا متقاضیان باید در مصاحبه شرکت کنند؟

در حال حاضر مصاحبه اجباری برای این برنامه وجود ندارد اما بنا بر نظر دولت، ممکن است متقاضی ملزم به شرکت در مصاحبه شود.

  • آیا متقاضیان باید به دومینیکا سفر کنند؟

اجباری به این کار نیست. البته در صورت لزوم انجام مصاحبه، معمولا این کار در دومینیکا انجام می شود اما چنانچه متقاضی نتواند برای مصاحبه بهدومینیکا سفر کند، مصاحبه در مراکز معینی خارج از این کشور انجام می شود، به شرط اینکه متقاضی هزینه های مرتبط را پرداخت کند. در حال حاضر شرط انجام مصاحبه برداشته شده است مگر در مواردی به صلاحدید مقامات.

  • آیا باید برای اخذ تابعیت دومینیکا در این کشور زندگی کنم؟

خیر، نیازی به اقامت در این کشور قبل و بعد از اخذ تابعیت نیست.

  • آیا فرم درخواست برنامه بصورت آنلاین در دسترس است؟

خیر، فرم ها را فقط از طریق شرکت های مهاجرتی که با نمایندگان مجاز قرارداد دارند مانند شرکت WWICS، می توانید دریافت کنید.

  • آیا درخواست را می توان به هر زبانی ارائه کرد؟

خیر، تمام درخواست ها باید به زبان انگلیسی باشند.

  • سوگند وفاداری چیست؟

هنگام تایید نهایی اعطای تابعیت، متقاضی باید در دفتر اسناد رسمی سوگندنامه وفاداری به کشور مشترک المنافع دومینیکا امضا کند.

1048