هفت دلیل اصلی برای تحصیل در انگلستان


۱. از ده دانشگاه برتر دنیا چهار دانشگاه آن در انگلستان قرار دارند.

۲. رتبه انگلستان در میان پنج کشور برتر از نظر همکاری میان دانشگاه و صنعت می باشد.

۳. میزان رضایت دانشجویان از دوره های تحصیلی ارائه شده در بالاترین سطح، ۸۶% می باشد.

۴. انگلستان کشور پیشرو جهانی در زمینه تحقیقات می باشد. مقالات محققین در انگلستان دارای بیشترین تعداد مراجعه در مقایسه با هر کشور دیگری می باشند و بیشترین تعداد مقاله را شخصاً تولید می کنند.

۵. انگلیس رتبه دوم جهانی از لحاظ کیفیت موسسات تحقیقاتی و علمی را دارد.

۶. ۵۴ % تحقیقات در طبقه پیشرو جهانی توسط دانشگاه ها و کالج های انگلیس هدایت می شوند.

۷. دانشگاه های انگلستان و موسسات تحقیقاتی آنها ۱۰۷ برنده جایزه نوبل تربیت نموده اند.

1978