انواع ویزای انگلستان

ویزای تحصیلی Tier 4
ویزا تحصیلی tier 4 در انگلستان یکی از بهترین روش های مهاجرت به انگلستان می باشد. این نوع ویزا در انگلستان اصلی ترین ویزای تحصیلی است که برای دوره های کالج، دانشگاه و دوره های بلند مدت باید برای آن اقدام نمود.

ویزا تحصیلی کوتاه مدت ( ویزیتور)
برای گرفتن این نوع ویزا در انگلستان لازم است شما پذیرشی از کالج و یا دانشگاه داشته باشید.
این نوع ویزا در انگلستان برای دوره های کوتاه مدت و دوره های زبان صادر میشود

ویزای کاری (Tier 2)
یکی از راههای مهاجرت به انگلستان اخذ ویزای کار می باشد. افرادی که ویزا کار در کشور انگلستان را دریافت می نمایند اجازه ی اقامت کاری در انگلستان را داشته و نهایتا با داشتن این ویزا به مدت پنج سال متوالی می توانند برای اقامت دائم کشور انگلستان اقدام نمایند .

ویزا توریستی
این نوع ویزا در انگلستان به افرادی تعلق می‌گیرد که با هدف گردش و تفریح می‌خواهند به این کشور سفر کنند.

ویزا ازدواج
ویزای ازدواج انگلیس برای متقاضیانی است که از طریق ازدواج با شهروند یا فرد دارای اقامت دائم انگلستان قصد زندگی و اقامت در انگلستان را دارند.

ویزا پزشکی
این نوع ویزا در انگلستان به افرادی تعلق میگیرد که جهت درمان پزشکی قصد ورود به انگلستان را دارند.

ویزا دیدار اقوام
ویزای دیدار اقوام به متقاضیانی ارائه خواهد شد که می خواهند برای دیدار اقوام ، دوستان و آشنایان وارد انگلستان شوند. به طور کلی ویزاهای ویزیتور ۶ ماه اعتبار دارند و به صورت Multiple صادر می گردند.