ایکس ویزا هند یا ویزای همراه هند

دانشجويان مقطع دکترا که باخانواده به هند می آیند می توانند برای اعضای خانواده ويزای همراه یا ايکس ويزا درخواست کنند که فورا از طرف سفارت هند در تهران و بر اساس ويزای تحصيلی دانشجو صادر مي شود در صورتی که والدين هر دو قصد ادامه تحصيل در هند را داشته باشند تهيه ويزا جهت فرزندان ضروری است .
در مورد چگونگی دریافت ایکس ویزا به سفارت هند مراجعه کنید.
در ضمن مادرانی که برای ویزایی غیر از دکترا درخواست می کنند، می تواند برای فرزندانشان که کوچکتر از سن مدرسه هستند تقاضای ویزای همراه (X Visa) کنند که این ویزا نیز در هندوستان قابل تمدید شدن نیست و برای ادامه اقامت در هند باید از مدرسه یا هر جای دیگری پذیرش تحصیلی گرفته و سپس در پلیس هندوستان پس از تغییر نوع ویزا، مدت اقامت در هندوستان را نیز تمدید نمایند.
#ویزای_هند #ویزای_همراه_هند #ایکس_ویزا_هند #هند #ویزای_تحصیلی_هند
2114