غذاهای معروف کلکته

خیلی قبل از این که اهالی سایر شهرهای هند یاد بگیرند که بیرون از خانه هم می شود غذا خورد، کلکته به خاطر رستوران هایش معروف بوده.
خیلی از رستوران های این شهر، بیش از یک قرن سابقه پشتشان خوابیده؛ هر چند که متاسفانه این قدمت را می توانید از روی قیافه شان هم متوجه شوید.
هرچند که رستوران های بین المللی و تازه تاسیس هم در این شهر پیدا میشود، اما لذت غذا خوردن در کلکته به امتحان کردن غذاهای هندی است.
شیرینی های بنگالی هم که در کلکته فراوانند، و در تمام هند معروف اند.
#غذاهای_معروف_کلکته #هند #غذاهای_هندی #کلکته
1971