قلعه واگاتور هند

در بلندی های سنگی ای که وا گاتور را از چاپورا جدا می کند بقایای یک قلعه پرتغالی از قرن هفدهم میادی قرار دارد که گرچه دیدن خودش به بالا رفتن نمی ارزد ولی منظره بسیار خوبی از ساحل و دریا را پیش چشمانتان قرار می دهد.
#گوا #هند_گردشگری #قلعه_واگاتور #واگاتور_هند #هند #قلعه
1521