باغ وحش بمبئی

یکی از جذابیت های گردشگری بمبئی، باغ وحش بسیار زیبای آن است.
نه فقط به خاطر گردش در تپه های سرسبز آن جا، که برای تماشای حیوانات و پرندگان بسیار زیبا هم که شده سری به آ نجا بزنید.
البته تنوع حیوانات این باغ وحش خیلی زیاد نیست؛ اما به خاطر داشتن زمین های بازی اش، برای یک گردش خانوادگی مناسب است.
#بمبئی #باغ_وحش #گردشگری #باغ_وحش_بمبئی #هند
1807