دروازه لاهور دهلی

دروازه لاهور در واقع دروازه ی اصلی دروازه ی قلعه است و رو به روی لاهور در پا کستان قرار گرفته.
این دروازه، نماد قدرت دهلی مدرن است، زیرا در خلال جنگ های استقلال علیه ارتش بریتانیا، آرزوی مردم هند بود که افراشتن پرچم کشور خودشان را بر فراز این دروازه ببینند آرزویی که در سال ١٩٤٧ تحقق یافت.
از این دروازه که وارد قلعه شوید، به دالان سرپوشید های هدایت خواهید شد که اسمش را گذاشته اند چاتا چوک که معنی اش می شود بازار سرپوشیده.
در مغازه های این جا، زمانی جواهرات، ابریشم و طلا میفروختند به امید این که مورد پسند اعضای خانواده ی سلطنتی قرار بگیرد امروزه هم دست فروش ها سوغاتی های ارزان قیمت دهلی را در آن جا به نمایش گذاشته اند.
دیوان عام و دیوان خاص، از دیگر قسمت های این قلعههستند.
دیوان عام، هما نطور که از نامش پیداست، تالاری برای بارعام پادشاه بوده و دیوان خاص، تالاری اعیانی برای برگزاری جلسات مهم و خصوصی به شمار می رفت.
#دهلی #دروازه_لاهور #هند_گردشگری #گردشگری #پایتخت_هند #هند
1910