دین رسمی ایتالیا

دین رسمی ایتالیا مسیحیت است و حاکمیت و اکثیرت در این کشور با مسیحیت کاتولیک است ولی پروتستانها، مسلمانان و یهودیها که اکثر آنها مهاجر هستند نیز در این کشور زندگی می کنند.
91 درصد جمعیت ایتالیا مسیحی و اکثرا کاتولیک هستند، پس دین رسمی ایتالیا مسیحیت است.
بهترین و جدیدترین مطالب درباره ایتالیا را در کانال @italy سایت شهرسفر و دیگر شهرهای ایتالیا را در لینک های زیر: رم @rome ونیز @venezia میلان @milan می توانید دنبال کنید.
مطالب مرتبط با ایتالیا #دین #رسمی #ایتالیا #دین_رسمی #مذهب #مسیحی #مسلمان #کاتولیک
357