آب و هوای ایتالیا در بهمن

شاید شما هم در بهمن ماه قصد سفر به ایتالیا را کرده باشید.
اما بهتر آن است که آب و هوای ایتالیا در بهمن یا همان ماه فوریه را بدانید.
آب و هوای ایتالیا در بهمن بدین صورت است که: بالاترین دما °14 درجه ی سانتی گراد و پایین ترین دما °3 درجه سانتی گراد است.
آب و هوای ایتالیا در بهمن بیشتر بصورت ابری است و میانگین بارندگی در بهمن ماه در ایتالیا 20 میلی متر است و حداقل 6 روز بارندگی دارد که این عدد متغیر است.
#آب_هوا #ایتالیا #دمای_هوا #دمای_رم #زمستان #ویزای_ایتالیا #بارندگی #ابری #ونیز #رم #میلان #بهمن
2334