آب و هوای ایتالیا در مرداد

آب و هوای ایتالیا در مرداد به شرح زیر است: بیشترین دمای هوا °30 درجه سانتی گراد و کمترین دمای هوا °18 درجه ی سانتی گراد است.
آب و هوای ایتالیا در مرداد بارندگی ندارد و اگر هم بارندگی در کار باشد باید با توجه به نزدیک شدن به ماه مرداد و توده های هوا و نقشه های هواشناسی پیش بینی کرد.
#آب_هوا #ایتالیا #مرداد #دمای_هوا #بارندگی #سفر_به_ایتالیا #ویزای_ایتالیا #رم #ونیز #میلان
2129