دانشگاه مالايا (University of Malaya)

دانشگاه مالايا كه اولين دانشگاه كشور مالزي به شمار مي‌رود در سال1905 تأسيس شده است و از پيشگامان عرصه‌ي آموزش و پژوهش است. مراكز، مؤسسات و دانشكده‌هاي مختلف آن در شاخه‌هاي متعدد فعال هستند و از بهترين‌هاي مالزي در زمينه امكانات پژوهش و تجهيزات علمي مي‌باشد و جزء 200 دانشگاه برتر جهان مي باشد. تمامي مقاطع تحصيلي از كارشناسي تا سطح دكترا در اين دانشگاه ارائه مي‌گردد و در شهر كوالا لامپور واقع شده است.

ساختار دانشگاه مشتمل بر 12 دانشكده، 4 مؤسسه، 7 مركز و 2 آكادمي مي‌باشد.

دانشكده‌هاي آن عبارتند از:

"هنر و علوم اجتماعي، معماري و محيط زيست، بازرگاني و حسابداري، كامپيوتر و فناوري اطلاعات، دندانپزشكي، اقتصاد و مديريت، آموزش، مهندسي، زبان و زبان‌شناسي، حقوق، پزشكي و علوم" با مؤسسات "مؤسسه‌ي مشاوره، مديريت و پژوهش (IPPP)"، "تحقيقات تكميلي"، "مديريت و تدابير اجتماعي بين‌الملل (INPUMA)" و "مؤسسه‌ي آسيا – اروپا" با مراكز: "مركز فرهنگي"، "مركز گفتگوي تمدنها"، "مركز آموزش پيوسته (UMCCED)"، "مركز مديريت و مطالعات محيط زيست"، "مركز مطالعات پايه در علوم"، "مركز ورزشي"، "مركز توسعه خانواده دانشگاه مالايا" با آكادمي‌هاي: "آكادمي مطالعات اسلامي"، "آكادمي مطالعات مالزي".

پذيرش دانشجو هر سال در ماه مي انجام مي‌پذيرد و طول دوره‌هاي مختلف بدين شرح مي‌باشد:

كارشناسي: 6-8 ترم       كارشناسي ارشد: 1-2 ترم     دكترا: 4-6 ترم

شعبه‌ي اصلي آن در "پنانگ" و دو شعبه‌ي ديگر در "ترانس‌كريان" و "كوبانگ" واقع شده است.

اين دانشگاه از مقطع كارشناسي تا مقطع دكترا را در خود دارد و براي اولين بار سيستم سنتي دانشكده‌اي را حذف و به جاي آن "مدارس يا مكاتب" را جايگزين نموده است. مدارس آن عبارتند از:

"علوم پزشكي"، "علوم كامپيوتر"، "داروسازي"، "مهندسي شيمي"، "فناوري صنعتي"، "مهندسي عمران"، "هوافضا"، "مهندسي برق و الكترونيك"، "مهندسي مواد و منابع"، "مهندسي مكانيك"، "هنر"، "علوم انساني"، "ارتباطات"، "مديريت"، "علوم پايه"، "زيست‌شناسي"… و مراكز تحقيقاتي و آكادميك…. تشكيل شده است.

اين دانشگاه داراي شش خوابگاه در "پنانگ" و سه خوابگاه در شعب ديگر است. اين دانشگاه توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ايران تحت عنوان گروه يك و خوب ارزشيابي گرديده است.

 

web site     : www.um.edu.my