دانشگاه تكنولوژي پتروناس (Universiti Teknologi Petronas)

دانشگاه تكنولوژي پتروناس (UTP) در سال 1997 با درخواست دولت از پتروناس مبني بر تأسيس يك دانشگاه، تأسيس شد. اين دانشگاه ابتدا مؤسسه تكنولوژي پتروناس  (ITP) ناميده مي‌شد و يكي از شعب فرعي پتروناس به شمار مي‌رفت. اما در سال 95 با تأييد وزارت آموزش و بنابر قانون اساسي مؤسسات آموزش عالي سال 96، به عنوان دانشگاه شناخته شد.

پتروناس شركت ملي نفت مالزي و وابسته به دولت است. گروه پتروناس شامل 53 شعبه فرعي و 37 شركت بوده و فعاليت‌هايي از قبيل توليد و تحقيق، پالايش، بازاريابي، تجارت و توزيع كالاهاي نفتي را انجام مي‌دهد.

موقعيت دانشگاه در مكاني است كه اكنون تبديل به منطقه‌اي صنعتي شده و داراي بخش‌هايي چون پارك تكنولوژي و صنعتي، پارك داروسازي، پارك آموزشي و پارك علوم و پژوهش است. اين محل در منطقه بسيار زيبايي واقع شده و در نزديكي شهر سري اسكندر قرار دارد.

دانشگاه تكنولوژي پتروناس در زمينه‌هاي مهندسي، علوم و تكنولوژي فرصت‌هاي بسياري را براي متقاضيان فراهم آورده و با هدف تعليم فارغ التحصيلان خلاق و نوآور به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

 

 

Web Site     : www.utp.edu.my