جشنواره ماسلنیتسا

ماسلنیتسا از دوشنبه هفته پیش از چله روزه ارتدکس آغاز می‌شود و هر روز هفته تا یکشنبه آداب و رسوم و برنامه‌های ویژه‌ای دارد.
که در یک هفته تمام جشن ماسلنیتسا (روزه داری بزرگ) برگزار می شود.
مردم روسیه سنت بت پرست را به مناسبت پایان زمستان و آغاز بهار با سنت مسیحی جشن می گیرند و شادمانی می کنند قبل از روزه.
هر روز فعالیت های مختلف وجود دارد: ساخت ماسلنیتسا عروسک از نی و لباس قدیمی ، ساخت و خوردن مقدار زیادی از پنکیک ( بلینی) همچنین آواز خواندن، دعوا مشت و زدن، بازدید از خویشاوندان، هدیه، جشن گرفتن و نوشیدن چای و یا آب میوه.
و در روز پایانی ماسلنیتسا مردم عروسک ها را که از جنس حصیر است آتش می زنند.
در واقع هدف از این کار پایان زمستان را نشان می دهد.
امیدوارم از این مطالب زیبا لذت برده باشید.
#جشنواره #روسیه #ماسلنیتسا #زمستان #پنکیک_بلینی #ارتدکس #بهار #پنکیک #آداب_رسوم #جشنواره_روسیه
1832