دانشگاه ایالتی تومسک

نهاد دوم در این لیست از دانشگاه های برتر روسیه در سیبری واقع شده است، دانشگاه ایالتی تومسک در این سال رتبه چهل و چهارم دررتبه بندی بریکس و 491 تا 500 رتبه در رتبه بندی جهان.
در سال 1888 تنها با یک دانشکده تاسیس شد، دانشگاه ایالتی تومسک از آن زمان یک دانشگاه چند رشته ای، خانه را به 23000 دانش آموزان در سراسر 23 بخش است.
در پردیس اصلی آن در شهرستان تاریخی و دانش آموز پسند از تومسک، دانشگاه ایالتی تومسک شش رشته انگلیسی-تدریس کارشناسی ارشد، 10 موزه، یک مجموعه گیاهان خشک گیاهدان، یک باغ سیبری گیاه شناسی، یک استخر، یک مرکز فرهنگی و یکی از کتابخانه گسترده ترین آرشیو در روسیه است.
در این سال، دانشگاه ایالتی تومسک در میان 300 دانشگاه برتر در سراسر جهان برای زبان های مدرن قرار گرفت، و در میان 400 بالا برای فیزیک و نجوم کسب کرده است.
امیدوارم از این مطالب زیبا لذت برده باشید.
#دانشگاه #روسیه #تومسک #دانشگاه_ایالتی_روسیه #دانشگاه_روسیه
2019