تاریخچه کشور اسپانیا

در تاریخچه کشور اسپانیا این سرزمین در ادوار مختلف تاریخی مورد هجوم و اسكان اقوام مختلف قرار گرفته است پس با کانال @Spain همراه شوید.
درباره ی تاریخچه کشور اسپانیا باید بدانید که در ادوار پیش از تاریخ اقوام شمال آفریقایی و اروپای غربی از شمال و جنوب به این منطقه وارد شده بودند و در آن اسكان شدند.
اقوام سلت در شمال اسپانیا مستقر شدند.
مهاجران یونانی و فنیقی در سواحل شرقی و جنوبی اسپانیا در مجاورت دریای مدیترانه مهاجرنشین های خود را ایجاد كرده بودند.
فتح اسپانیا توسط رومی ها موجب تفوق فرهنگ رومی بر سراسر اسپانیا گردید لكن با سقوط امپراتوری روم، اسپانیا مجدداً صحنه تاخت و تاز اقوام وحشی مختلف از جمله سوئبی، واندال و آلانی قرارگرفت و در سال 711 میلادی كه بخش عمده ای از خاك اسپانیا توسط اعراب مسلمان فتح شد.
جنگ داخلی از جمله سرفصل های تاریخ اسپانیا است كه تأثیری بسیاری بر موقعیت بین المللی این كشور در دهه های قبل بوده است.
در جنگ داخلی در یك سو سنگر جمهوری خواهان دمکرات در اتحاد با نیروهای ضد فاشیست چپ قرار داشت و در سوی دیگر نیروهای حزب راستگرای فالانژ تحت رهبری ژنرال فرانكو قرار داشتند.
فرانكو از سوی رژیم آلمان و نظام فاشیستی موسولینی حمایت می شد و نیروهای جمهوری خواه از سوی طیفی از اقشار روشن فكری لیبرال، چپ و نظام های دمكرات غربی و اتحاد شوروی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گرفتند.
فرانكو پس از پیروزی در جنگ های داخلی 39-1936 حكومتی استبدادی بنا کرد كه ضمن تأمین ثبات داخلی، آزادی های فردی را محدود کرده و مخالفین حكومت را شدیداً سركوب می شد.
وی در سال 1942 مجلس قانون گذاری را كه كورتز نامیده می شد با اختیارات محدود احیاء كرد.
فرانكو در طول جنگ جهانی دوم اعلام بی طرفی کرد و در سال 1947 اعلام كرد كه نظام سلطنتی اسپانیا كه در سال 1931 ملغی شده بود.
پس از مرگ یا بازنشستگی وی واگذار خواهد شد.
در سال 1967 اولین انتخابات عمومی پس از جنگ داخلی برگزار گردید و بخشی از اعضای كورتز مستقیماً از سوی مردم انتخاب شدند ولی افزایش چندانی در اختیارات ایشان داده نشد.
در ژوئیه 1969 فرانكو پرنس خوان كارلوس دِ بوربون، نوة آخرین پادشاه اسپانیا، آلفونسوی سیزدهم، را به عنوان جانشین آینده خود تعیین كرد.
در ژوئن سال 1973 فرانكو پست نخست وزیری را كه خود داشت را به دریا سالار لوئیس كاره رو بلانكو واگذارکرد.
بلانكو در دسامبر همان سال ترور شد و سازمان جدایی طلب باسك، مسئولیت این ترور را به عهده گرفت.
كارلوس آریاس ناوارو در ژانویه 1974 به نخست وزیری انتخاب گردید.
مطالب مرتبط اسپانیا #تاریخچه_اسپانیا #اسپانیا #سفر_به_اسپانیا
959