موزه سربازان عروسکی در اسپانیا

برای دیدن موزه سربازان عروسکی در اسپانیا به یک برنامه ریزی 2 تا 3 ساعت احتیاج دارید پس با کانال @Spain همراه شوید.
باید گفت که می توانید در موزه سربازان عروسکی دراسپانیا از جمله سربازها، ارتش، جنگ ها و اتفاقات مربوط به اسپانیا و البته کشورهای دیگر را که در تمام این سال ها رخ داده است را در قالب عروسک های کوچکی مشاهده کنید که با دقت و نظم زیادی ساخته شدن و در معرض دید عموم قرار گرفتن اند.
#موزه_اسپانیا #اسپانیا #سربازان_عروسکی #سفر_به_اسپانیا
1107