موزه باستان شناسی آلومینا در اسپانیا

در موزه باستان شناسی آلومینا در اسپانیا وقتی از بالا به سقف شیشه ای موزه نگاه می کنی با خودت می گویی چه جالب است یک جاده که رومی ها اون رو در زمان های قدیم ساخته اند برای اطلاعات بیشتر با کانال @Spain همراه شوید.
در موزه باستان شناسی آلومینا وقتی که وارد موزه می شوید خودتان را در یک دنیای دیگری حس می کنید دنیایی که از لحاظ زمانی سال ها با زمان حال فاصله دارد در این موزه می توانید از حمام های حرارتی، معابد، ساختمان های سیاسی، کلیساهای کوچک، چاه و خیلی از موارد دیگر را که متعلق به دوران قدیم هستند مشاهده کنید.
#موزه_اسپانیا #اسپانیا #باستان_شناسی_آلومینا #سفر_به_اسپانیا
1847