آب و هوای اسپانیا در بهمن

آب و هوای اسپانیا در بهمن ماه می تواند برای علاقه مندان به روز های سرد جذاب باشد.
اگر می خواهید به اسپانیا سفر کنید حتما از آب و هوای آن جا باخبر شوید.
دمای هوای اسپانیا در بهمن ماه بین 6 تا 18 درجه سانتی گراد می باشد.
امیدوارم از سفر به اسپانیا لذت ببرید.
#آب_هوای #اسپانیا #بهمن #دما
2164