مدارک ویزای ارمنستان

اصل گذرنامه یک نسخه کپی از صفحه اصلی گذرنامه یک قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید فرم ویزای تکمیل شده (فرم خام توسط سفارت تحویل شما میگردد) ویزای صادر شده بعد از سه روز کاری تحویل شما میگردد.

لازم به ذکر است که معمولا در ایام عادی(به غیر از اسفند ماه) سفارت ارمنستان خلوت بوده و تحویل و دریافت مدارک در سریعترین زمان ممکن انجام میگیرد.

2081