هتل راگنار باد بلوما استرالیا

در هر ساختمان از این هتل یک ساختار خاص منحصربه فرد خودش تشکیل شده است.
2151