تونل های UNDARA LAVA، پارک ملی ولکانیک، QLD

زمانی آتشفشانی فعال در این منطقه بود اما در حال حاضر می توانید مجموعه ای از تونل ها و غارهای شگفت انگیزی را ببینید. اندرا در حدود 200،000 سال پیش در نتیجه فوران اتشفشان بوجود آمد و یکی از دارنده های طولانی ترین لوله های گدازی تونلی در سطح دنیاست. نتیجه این خشم طبیعت در گذشته آنقدر شما را مجذوب می کند که مطمینا عکس های آن را در اینستاگرام خود خواهید گذاشت. برای رسیدن به پارک ملی آتشفشانی اندرا استرالیا باید از جنوب غربی کایرنس حدود سه ساعت و نیم رانندگی کنید.  

2211